Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Terminy najbliższych kursów na prawo jazdy, dokumenty niezbędn do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy Więcej informacji: 500 350 120

 

Terminy kursów na prawo jazdy:Gdańsk-Chełm, ul. Cieszyńskiego 36

  Termin najbliższego kursu:   Poniedziałek: 07.07.2014 r.
  Termin kolejnego kursu:       Poniedziałek: 21.07.2014 r.


Dokumenty potrzebene do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę
tzw. PKK uzyskujemy w Starostwie lub Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunikacji (organ, który wydaje prawo jazdy) stosownie do miejsca zameldowania.

Przykładowo, osoby zameldowane w Gdańsku mogą wyrobić PKK w:

  Urząd Miejskim ZOM nr 4
  Gd-Chełm, ul. Wilanowska 2
  Informacje tel. 58 323 71 30


W wydziale komunikacji stosownie do adresu zameldowania należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. wypełniony wniosek
  2. orzeczenie lekarskie
  3. dowód osobisty (do wglądu jeśli posiada)
  4. fotografia 1 szt. o wym. 3,5 x 4,5 cm
  5. pisemna zgoda rodziców - dot. osób poniżej 18 lat
  6. kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada
  7. badania psychologiczne dla kategorii: C, D, E